Post thumbnail

media relase: english ?? | polski ??

 

On Saturday, March 2, the Polish sim-racing driver Patryk Krutyj officially started cooperation with ERL Esports!

  • Patryk Krutyj will perform in the F1 AOR Team Esports Tournament 2019
  • ERL will be represented on PC and Xbox One platform
  • The PC edition has been launched on the 8th of March
  • All AOR`s Esports Krutyj onboard races available only on the streaming platform JaRock.pl

 

Patryk Krutyj;  – „As a player and streamer belonging to the JaRock.pl group, I am happy that the ERL ESports brand has joined the group of strategic partners supporting me in my esports career. All of us are connected not only by the passion for games but also to competition – we all set ourselves the highest goals.

This is my return to the F1 Esports scene. After the expiration of the contract with Mercedes, I was thinking about my goals for the next season. My current strategic partner, the JaRock.pl streaming platform, playing a very important role helping me to appear in their community on a larger scale and reaching a large group of polish audience. Now, I want to take the next step. I consider it a great experience to take part in the AOR Team Esports Tournament, especially in the colors of the Polish-British eSports organization. Thank you for trust and I invite everyone to watch my onboard livestreams on the jarock.pl platform.”

 

Michał Kleina; ERL Ceo: – „Patryk undoubtedly has the potential to become the absolute top driver. He proved this before, winning a pass to the prestigious FIA F1 Esports Series. Our goals are convergent, therefore cooperation will take place on many levels. Above all, Patryk will support Team ERL with his experience and natural speed in the quest for promotion to the main tournament AOR Team Esports Tournament whose first qualifying phase will start in the second week of March and the grand final in May in England.

By introducing Patrick to the eSports team, we hope that we really want to tighten the F1 players community in Poland and, together with business partners belonging to the ERL family, create professional conditions for them to co-develop, cooperate, and sponsor. This cooperation also strengthens the place of ERL Esports among the most recognizable brands in the F1 Esports community.”

 

It will be the first tournament dedicated to eSports teams in the history of F1Esports. All the most recognized eSports teams from around the world, including the Polish-British ERL Esports, have announced their participation.

 

AOR Esports Teams Tournament will be the largest esports event dedicated to eSports teams from around the world. The competition will run across the PlayStation 4, Xbox One and PC platforms (minimum age of 16) and culminate with a live UK final featuring the top 3 teams from each platform. Players will then battle it out on their respected platforms for a share of the £5,000 prize pool.
Races will be broadcast from the new AOR TV studio, powered by Events House, and viewable on the official AOR Youtube channel.

_______________________________________________________________________________________

POLSKI ??

W piątek 1 marca oficjalnie współpracę z ERL Esports rozpoczął polski kierowca sim-racingowy Patryk Krutyj!

  • Patryk Krutyj wystąpi w turnieju F1 AOR Team Esports Tournament 2019
  • ERL reprezentowany będzie na platformach  PC oraz Xbox One
  • Edycja PC rozpoczyna zmagania już   8 marca
  • Wszystkie przejazdy Patryka dostępne na żywo na platformie JaRock.pl

 

Patryk Krutyj; – Jako gracz i streamer należący do grupy JaRock.pl cieszę się, że do grona strategicznych partnerów wspierających mnie w mojej karierze esportowej dołączyła marka ERL ESports. Wszystkich nas łączy nie tylko pasja do gier ale i do rywalizacji – wszyscy stawiamy sobie najwyższe cele.

To mój powrót na scenę F1 Esports. Po wygaśnięciu kontraktu z Mercedes AMG zastanawiałem się nad moimi celami na kolejny sezon. Mój obecny partner strategiczny, grupa streamingowa JaRock.pl odegrała bardzo ważną rolę pomagając mi na szerszą skalę zaistnieć w swojej społeczności i docierając do dużego grona polskiej widowni. Teraz, chcę wykonać kolejny krok. Uważam, za wspaniałe doświadczenie możliwość wzięcia udziału w zawodach AOR Team Esports Tournament, szczegółnie w barwach polskiej organizacji esportowej. Dziękuję za zaufanie i zapraszam wszystkich do oglądania moich przejazdów onboard na platformie jarock.

 

 

Michał Kleina; ERL Ceo: – „Patryk niewątpliwie posiada potencjał aby stać się absolutnie topowym kierowcą. Udowodnił to już wcześniej zdobywając przepustkę do prestiżowych rozgrywek FIA F1 Esports Series. Nasze cele są zbieżne, dlatego współpraca będzie odbywała się na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim Patryk swoim doświadczeniem i naturalną szybkościa wesprze Team ERL w staraniach o awans do turnieju głównego AOR Team Esports Tournament którego pierwsza faza eliminacyjna rozpocznie się już w drugim tygodniu marca, a wielki finał  w maju w Londynie.

Wprowadzając Patryka do zespołu esportowego mamy nadzieję  jest tak naprawdę pragniemy shermetyzować społecznośc graczy F1 w Polsce i wspólnie z partnerami biznesowymi należącymi do rodziny ERL utworzyć dla nich profesjonalne warunki do wspólnego rozwoju, kooperacji, wsparcia sponsorskiego. Współpraca ta również ugruntowuje miejsce ERL Esports w gronie najbardziej rozpoznawalnych marek w społeczności F1 Esports.”

 

Będzie to pierwszy w historii F1Esports turniej dedykowany dla Teamów esportowych, swój udział zapowiedziały wszystkie najbardziej uznane zespoły esportowe z całego świata na czele G2A, Vodafone Esports i wiele innych, w tym również polsko-brytyjski ERL Esports.

 

AOR Esports Teams Tournament to największe, tegoroczne wydarzenie dedykowane drużynom esportowym z całego świata. Turniej  będzie rozgrywany na platformach PlayStation 4, Xbox One i PC (minimalny wiek 16 lat), a jego finał odbędzie się w Wielkiej Brytanii z udziałem trzech najlepszych drużyn z każdej platformy.  Wyścigi będą transmitowane z nowego studia telewizyjnego AOR, przy wsparciu Event House i można je bedzie oglądać na oficjalnym kanale AOR Youtube.

 

 

Add comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *